Obchodné podmienky internetového obchodu www.CRIBS.skVyber si tovar → Vyplň objednávkový formulár → Zvoľ si druh platby → Počkaj na potvrdzujúci e-mail od nás → Klikni na link v e-maile, čím záväzne potvrdíšobjednávku → Teš sa na balík ;)Zaplať vopred (kartou alebo prevodom na účet) a poštovné aj balné máš ZDARMA!1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy


Všetky objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim realizované prostredníctvom internetového obchodu www.CRIBS.sk, sú pre obe strany záväzné. Odoslanímobjednávky


zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s nasledovnými nákupnými a reklamačnými podmienkami. Zvýšte preto prosím pozornosť pri čítaní nasledovnýchustanovení.


Elektronická objednávka je platná, ak kupujúci úplne a pravdivo vyplní všetky údaje a náležitosti požadované systémom pri registrácii alebo prirealizácii objednávky.


Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci, svojouzáväznou objednávkou potvrdzuje, že porozumel obchodným podmienkam a zároveň s nimi súhlasí. Objednávka nadobúda záväznosť až po potvrdení kupujúcim (kliknutím na link, ktorý je obsahom potvrdzujúceho e-mailu zasielaným intenetovým obchodom www.CRIBS.sk ). Neplatí pri platbe kartou, alebo platbe vopred,na účet.Predávajúci:


Vladimír Lukačišín – LUJAL


Radničné námestie 8


085 01, Bardejov


IČO: 33613265


DIČ: 1020704630


IČ DPH: SK10207046301. Dodacie podmienky


Predávajúci sa zaväzuje:


- dodať, kupujúcim objednaný tovar (v zadanom množstve, farbe, veľkosti a vzhľadu, aký ktorým zodpovedajú uvedené informácie a fotografie daného tovaru)a to v kúpnej cene a za platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.


- dodať kupujúcemu tovar riadne zabalený a tým odstrániť možnosť poškodenia jeho vonkajšieho obalu počas prepravy.


- dodať tovar na miesto určenia. Dodávka je splnená, ak je kupujúcemu dodaný tovar na miesto určené samotným kupujúcim spolu s daňovým dokladom.


- vrátiť kupujúcemu celú sumu tovaru i poštovných a balných nákladov zo strany kupujúceho, za objednávku, v ktorej predávajúci omylom odoslal nesprávnydruh, veľkosť, farbu tovaru, ako bolo kupujúcim objednané.


Predávajúci si vyhradzuje právo:


- žiadať od kupujúceho platbu vopred, na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, a to v prípade, že si tocharakter objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) bude nutne vyžadovať.


Predávajúci nezodpovedá za:


- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou


- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnym zadaním adresy prijímateľa


- poškodené zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou


- nedodanie tovaru v dôsledku nepredvídateľných udalostí


Kupujúci sa zaväzuje:


- že si objednaný tovar vybral na základe ponuky internetového obchodu www.CRIBS.sk.


- že potvrdením objednávky prehlasuje oboznámenie sa a súhlas s obchodnými podmienkami a tie sa zaväzuje dodržiavať.


- skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a následne si objednaný tovar prevziať.


- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, kupujúcemu voči prevádzkovateľovi internetového obchodu www.CRIBS.sk vzniká finančný dlh. Ak si kupujúci tovarneprevzal a požaduje opätovne doručenie objednávky, je povinný uhradiť cenu tovaru a náklady prvého aj druhého pokusu o doručenie objednávky. Prinedodržaní týchto podmienok si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah s neprispôsobivým kupujúcim. Rovnako si vyhradzujeme právouviesť jeho kontaktné údaje v zozname dlžníkov na našej stránke.1. Dodacie lehoty


Predávajúci vybaví objednávku najneskôr do 24hodín od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim. Prepravná spoločnosť potom zásielku doručí do 1-3pracovných dní. Je našou prioritou doručiť Vám objednaný tovar v čo najkratšom čase. Avšak, pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť(doručovanie prepravnou spoločnosťou je pred Vianočnými sviatkami zmätočné a nie vždy sú schopní doručiť Vami objednaný tovar do 24. Decembra) V takomtoprípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a tým Vám ponúkneme možnosť Vašu objednávku stornovať,prípadne ju pozmeniť.


Ak Vám tovar do 3 dní od odoslania objednávky nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, nájdeme Vašu zásielku a problém vyriešime.1. Ceny tovaru


Cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (€, EUR)


V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.


Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.


Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.CRIBS.sk si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov alebo privýraznom náraste inflácie. Cena položiek je nemenná do vypredania zásob. V prípade akcií a zliav je cena nemenná do vypredania zásob alebo v konkrétneuvedenom termíne.1. Platby za tovar a poštovné


PLATBA KARTOU:


\-Platba kartou je na Slovenku najobľúbenejším spôsobom platenia pri objednávkach z internetových obchodov. Za tovar platíte vopred a pri preberaní zásielkyuž nič neplatíte. Internetový obchod www.CRIBS.sk využíva služby GOPAY s.r.o, čo Vám zaručí bezpečné a rýchle platby na účet predávajúceho a potrebujete ktomu len Vašu kartu od osobného účtu. Akceptujeme platby zo všetkých platobných kariet, všetkých československých bánk. Pre viac informácií navštívtewww.gopay.com .PLATBA NA ÚČET:


- Pri platbe vopred, na účet ,zákazník prevedie finančné prostriedky na účet predávajúceho.


Číslo účtu: 000000-0452347793/0900


Pre zahraničné platby – IBAN: SK4709000000000452347793


Názov banky: Slovenská sporiteľňa


- Predávajúci objednaný a zaplatený tovar odošle kupujúcemu až po doručení správy o prijatí platby.DOBIERKA:


- Objednaný tovar zasielame poštou doporučene, na adresu zadanú zákazníkom v objednávkovom formulári. Kupujúci za tovar zaplatí celú sumu tovaru vrátanepoštovného a balného pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.


Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku vrátane DPH


Objednávkový systém Vám celé poštovné (vrátane balného) započíta automaticky.


Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.1. Zrušenie objednávky


Kupujúci má právo stornovať, zrušiť svoju objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Záväzným potvrdením sa rozumie akkupujúci klikne na internetovú adresu vyobrazenú v e-maile poslanom kupujúcemu ako e-mail potvrdzujúci objednávku.


V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu, bude mu táto suma vrátená v lehote 7 pracovných dní


Zrušenie objednávky komunikujte na e-mail prevádzkovateľa internetového obchodu uvedený v KONTAKT1. Vrátenie peňazí


Podľa § 12 zákona 108/200 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 10 kalendárnych dní od jehoprevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti:


CRIBS


Radničné námestie 8


085 01 Bardejov


V originálnom balení, kompletný vrátane etikiet upevnených na oblečení, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník.Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo prípadné devastačné poškodenie tovaru pred a počas doručenia predávajúcemu, preto odporúčame, aby zákazník zasielaltovar riadne zabalený a prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci nepreberie tovar vrátený späť, ktorý bude vrátený späť na dobierku.Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 7 pracovných dní oddoručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s dokladom. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemuv porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplnýobsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zosumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.1. Reklamačný poriadok


Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia(roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis-protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť,reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poprešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.


Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každýtovar poskytnutá záruka 2 roky.


V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovarvrátane príslušenstva, dokladu, popisu závady a kontaktných údajov kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka,alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienickýchštandardov.


Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.


Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.


V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradídodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenovéhorozdielu. V prípade,že bude vada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vrátisa zákazníkovi plná cena ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 7 pracovných dní od vzniku nároku.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledkuzanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmiprostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, pôsobením slnečného žiarenia, kyslých dažďov a pod.
- zásahomdo tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)


1. - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu (predávajúci upozorňuje aby kupujúci zvýšil pozornosť pri praní a riadil sa výhradne uvedenýmipracími symbolmi vyobrazených na tovare)


\- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámernýmpoškriabaním vrstiev tovaru a pod.


Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, aleboprevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.


Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenoutovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.


O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. E-mailom mu bude doručený protokol oreklamácii.


Informácie o stave Vašej reklamácie získate na e-mailovej adrese prevádzkovateľa internetového obchodu uvedenom v KONTAKTY.1. Ochrana osobných údajov


V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.CRIBS.sk, Vladimír Lukačišín - LUJAL, sa zaväzuje, žeosobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe anepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku, ktorá nesúvisí s propagáciou internetového obchodu www.CRIBS.sk . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že naprianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok. Klient má možnosťkedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu www.CRIBS.sk. Zákazník odoslaním objednávky súhlasíso zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľaa ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenietovaru, poskytnuté prepravcovi.


Informácie o prevádzkovateľovi www.CRIBS.sk


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.CRIBS.sk je:


Vladimír Lukačišín – LUJAL


Radničné námestie 8


085 01 Bardejov


Telefónna linka: +421 915 882 441


Dostupný každý pracovný deň od 9:00 do 18:00 hod


E-mail: Cribs.Retro.Collection@gmail.com


IČO: 33613265


DIČ: 1020704630


IČ DPH: SK1020704630Miesto podnikania:


Radničné námestie 8, 085 01 Bardejov


Číslo účtu: 000000-0452347793/0900


Pre zahraničné platby – IBAN: SK4709000000000452347793


Názov banky: Slovenská sporiteľňaPoštová adresa: (zasielanie reklamácií a pošty)


CRIBS


Radničné námestie 8


085 01 BardejovOrgán dozoru a dohľadu :
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochranyspotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk


Používanie materiálov zo stránky


© 2012 www.CRIBS.sk. Všetky práva sú vyhradené. Použitie obsahu, či častí , hlavne rozmnožovanie a šírenie fotografií, textov, obrázkov elektronickým, čimechanickým spôsobom je bez písomného súhlasu od Vladimír Lukačišín - LUJAL, prevádzkovateľa www.CRIBS.sk zakázané.